Polityka prywatności

Warunki korzystania ze sklepu internetowego home&you

Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania sklepu internetowego home&you prowadzonego pod adresem http://home-you.com przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania ze sklepu.

Każdego użytkownika sklepu internetowego home&you obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania ze sklepu.

Sklep internetowy home&you zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników sklepu. Nigdy nie wpływa to na priorytetową zasadę: nie sprzedajemy, nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników sklepu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.


Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych odbywa nie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych.

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty. Są one zbierane przez administratora sklepu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych użytkownika.

Dokonanie przez użytkownika zakupu w sklepie internetowym home&you i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z tym, iż Administratorem podanych danych osobowych staje się BBK S.A. z siedzibą w Kowalach przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez BBK S.A. wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.

Dane osobowe ujawnione w formularzu kontaktowym przetwarzane są przez BBK S.A. wyłącznie w celach kontaktowych i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania kontaktu.

Jedynie za zgodą użytkownika, jego dane mogą zostać wykorzystane do celów innych niż wskazane wyżej (np. marketingowych).

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy sklepu internetowego home&you mają dostęp do danych osobowych użytkowników sklepu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.


Realizacja zamówień w sklepie internetowym home&you

Zamówienie złożone w sklepie internetowym home&you zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

  1. Imię i nazwisko,
  2. Nazwa firmy (jeśli konieczne),
  3. NIP firmy (jeśli konieczny),
  4. Adres wysyłkowy i/lub adres do faktury,
  5. Adres poczty elektronicznej,
  6. Numer telefonu.

Są one niezbędne do prawidłowego i pełnego przebiegu zakupów oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze każdego Klienta. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia.

Sklep internetowy home&you zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom sklepu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz - w wyjątkowych sytuacjach - kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.


Newslettery

Wyrażenie zgody podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo sklepowi internetowemu home&you do okresowego wysyłania użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku "wypisz się", znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie internetowym home&you.

Administratorem danych osobowych w postaci podanego adresu e-mail jest BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez BBK S.A. wyłącznie w celu realizacji usługi Newsletter i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja celu, o którym mowa powyżej.

Sklep internetowy home&you zastrzega sobie prawo do:

  • chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych,
  • nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników,
  • usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin sklepu internetowego home&you.


Cookies (ciasteczka)

Cookies, czyli tzw. "ciasteczka" to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, wysyłane do komputera użytkownika sklepu internetowego home&you w celu identyfikacji i późniejszego ułatwienia korzystania z witryny. Nie są one szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Oczywiście jest możliwe korzystanie ze sklepu także bez użycia plików cookies, ale dopiero po odpowiednim ustawieniu przeglądarki internetowej.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w dziale "Kontakt".