номера
Коллекции

vidaXL

vidaXL - ciesz się życiem za mniej! Od ponad 17 lat vidaXL, urodzony w Holandii i rozwijający się na całym świecie sprzedawca internetowy, dostarcza swoją wiedzę specjalistyczną na ponad 30 rynkach na całym świecie. Oferujemy szeroką gamę produktów - duży wybór artykułów w kategoriach takich jak dom i ogród, meble, artykuły sportowe i wiele innych. Posiadając własną fabrykę, w której produkujemy kilka rodzajów mebli z płyty wiórowej, stale poszukujemy nowych sposobów obniżenia kosztów, bez uszczerbku dla jakości i zrównoważonego rozwoju. See more

contact
details
returns
policy
delivery
method
privacy
policy
  • Corporate Name: VidaXL B.V. Europe
  • Address: Mary Kingsleystraat 1
    5928 SK Venlo
  • Vat number: NL820055220B01
  • Эл. адрес: homeyou@vidaxl.pl
Po zakupie produktów konsument ma prawo rozwiązać umowę bez podania przyczyny w okresie co najmniej 14 dni. Przedsiębiorca może zwrócić się do konsumenta z pytaniem o powód rozwiązania umowy, ale konsument nie jest zobowiązany do podania przyczyny.
Okres określony w ust. 1 rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez konsumenta, która nie jest stroną przewożącą, lub:
jeżeli konsument zamówił kilka produktów: w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia
wskazana przez konsumenta otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może odmówić przyjęcia jednego zamówienia na kilka produktów z różnymi terminami dostawy, pod warunkiem że wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia.
jeżeli dostawa produktu obejmuje różne dostawy lub części: w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia wskazana przez konsumenta otrzymała ostatnią dostawę lub ostatnią część;
w przypadku umów dot. regularnej dostawy produktów w danym okresie: w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia wskazana przez konsumenta otrzymała ostatni produkt.
Po dostarczeniu usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym:

Konsument ma prawo rozwiązać bez podania przyczyny umowę dotyczącą dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, w okresie co najmniej czternastu dni. Przedsiębiorca może zwrócić się do konsumenta z pytaniem o powód rozwiązania umowy, ale konsument nie jest zobowiązany do podania przyczyny.
Okres określony w ust. 3 rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zawarcia umowy.
Przedłużony okres odstąpienia od umowy dotyczącej produktów, usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeśli konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy:

Jeżeli przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi ustawowo obowiązkowej informacji o prawie odstąpienia od umowy lub jeżeli nie został przekazany wzór formularza, termin odstąpienia kończy się dwanaście miesięcy po upływie pierwotnie przewidzianego terminu odstąpienia od umowy na podstawie poprzednich ustępów niniejszego artykułu.
Jeżeli przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim ustępie, w terminie dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu odstąpienia od umowy, termin odstąpienia od umowy upływa 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał informacje.
Koncern vidaXL ma kilka biur na całym świecie. Biura te ściśle ze sobą współpracują. Pracownicy w naszych biurach mają dostęp do danych osobowych tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane do wykonywania ich pracy.

vidaXL podejmuje środki w celu wystarczającej ochrony Twoich danych osobowych. Aby to osiągnąć, wykorzystujemy środki, które są dopasowane do naszej działalności, charakteru i wielkości naszej firmy oraz rodzaju przetwarzanych przez nas danych. Robimy to, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, dostosowaniu, ujawnieniu lub utracie danych osobowych.

Oczekujemy, że również Ty przyczynisz się do bezpieczeństwa swoich danych osobowych, zachowując w tajemnicy swoje dane do logowania (adres e-mail i hasło). Nigdy nie udostępniaj nikomu swoich danych logowania i traktuj je ostrożnie.

vidaXL nie przechowuje Twoich informacji dłużej niż jest to konieczne do celów, do których Twoje dane są wykorzystywane, chyba że dane muszą być przechowywane dłużej ze względu na wymogi prawne (takie jak obowiązek przechowywania). Okres przechowywania określonych danych zależy od charakteru danych i celów, w jakich są przetwarzane. Okres przechowywania może zatem różnić się w zależności od celu.

Ze względu na globalną obecność vidaXL może się zdarzyć, że Twoje dane będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). vidaXL zapewnia, że ​​ Twoje dane s ą dobrze chronione w ramach ca ł ego problemu.

vidaXL może przekazywać Twoje dane osobowe stronom trzecim z następujących powodów:

• Wyraziłeś na to zgodę; lub

• Umowa, którą masz z nami musi zostać wykonana; lub

• Ponieważ vidaXL współpracuje z inną stroną w kontekście ulepszania naszych produktów i usług; lub

• Obowiązek prawny; lub

• Aby zapobiegać oszustwom lub potencjalnym/podejrzewanym oszustwom lub zwalczać je;

• Jeśli jest to konieczne do zarządzania biznesowego vidaXL.


Niektóre z firm zewnętrznych, z którymi współpracujemy, mają siedzibę poza UE. Na przykład współpracujemy ze stronami trzecimi, takimi jak Google i Facebook. Oznacza to, że dane mogą być przechowywane na serwerach poza Europą. Obowiązują tam różne przepisy dotyczące danych osobowych. Strony trzecie, którym mogą być przesyłane Twoje dane, są chronione za pomocą odpowiednich środków, w tym zobowiązań wiążących te firmy i nałożonych na nie przez vidaXL.


Niniejsza Polityka prywatności i oświadczenie o plikach cookie nie ma zastosowania do zewnętrznych Sklepów Internetowych , które są połączone ze Sklepem Internetowym. Poza tym Polityka prywatności i Oświadczenie dotyczące wykorzystania plików cookie nie mają zastosowania do danych gromadzonych przez firmy takie jak Google. Możesz samodzielnie dostosować preferencje na swoim koncie Google. W tym celu zapoznaj się z ich polityką prywatności.

vidaXL w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki strony trzecie i firmy traktują Twoje dane (osobowe). vidaXL zawsze radzi, aby zapoznać się z Polityką prywatności i Oświadczeniem o plikach cookie w odpowiednich sklepach internetowych i od odpowiednich firm.
  • Доставка Kurier