номера
Коллекции

BakeShop

BakeShop to sklep z markowymi i wykonanymi z najlepszych materiałów, produktami do pieczenia, gotowania, smażenia, przechowywania. W ofercie znajdują się nie tylko akcesoria do herbaty i kawy ale także funkcjonalne pudełka i podgrzewacze. BakeShop to raj dla osób piekących, lubiących gotować z otwartą głową na nowe rozwiązania, zarówno w sensie metod przygotowywania potraw, jak i wykorzystywania nowych technologii dostępnych z całego świata. Sklep Bakeshop oferują szeroką gamę spożywczych artykułów przeznaczonych do dekorowania tortów See more

contact
details
returns
policy
delivery
method
privacy
policy
  • Corporate Name: Agata Oster LeDuvel
  • Address: ul. Rydygiera 8/3A
    01-793 Warszawa
    mazowieckie
  • Vat number: 5271438840
  • Эл. адрес: homeandyou@leduvel.pl
I. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
Zakupy w naszym sklepie dokonywane są na odległość, więc Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późniejszymi zmianami) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Produkt może Ci się nie spodobać, możesz się rozmyślić – i nie musisz się z tego tłumaczyć. Chętnie jednak dowiemy się o powodach.

Odstąpić od umowy możesz w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu, gdy towar został dostarczony (Tobie lub innej osobie, którą upoważniłeś do odbioru).

Aby odstąpić od umowy powinieneś złożyć nam jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres e-mail sklep@BakeShop.pl lub pocztą tradycyjną na adres LeDuvel, ul. Rydygiera 8 bud. 3A, 01-793 Warszawa.

Najprościej będzie, jeśli wypełnisz i wyślesz nam e-mailem formularz dostępny pod adresem: https://www.leduvel.pl/images/dodatki/formularz_odstapienia.pdf , ale możesz zrobić w dowolnej innej formie.

Kiedy otrzymamy Twoje oświadczenie potwierdzimy to e-mailem lub pisemnie na podany adres.

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinieneś niezwłocznie zwrócić zakupiony towar wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży na adres naszego magazynu: DTW Logistics Group Sochaczewska 98c, 05-870 Błonie-Wieś. Masz na to najwyżej 14 dni kalendarzowych.

My także w ciągu 14 dni kalendarzowych zwrócimy kwotę, którą zapłaciłeś za towar i dostawę (jeśli wybrałeś płatność za pobraniem nie pokryjemy tego dodatkowego kosztu). Jeśli w swoim oświadczeniu podasz nam numer swojego konta bankowego, przelejemy na nie należność. Jeśli nie podasz – zwrócimy ją w taki sam sposób, w jaki płaciłeś za towar.

Możemy zmniejszyć zwracaną kwotę: zgodnie z prawem Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Więc staraj się nie zmniejszyć wartości produktu, który zamierzasz zwrócić :)

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom niebędącym konsumentami.II. Gwarancja
Wiele produktów w naszym sklepie ma gwarancję producenta. Okres gwarancji jest podany w karcie produktu, a jej zakres opisuje dokument dostępny jako załącznik w formacie PDF.

Gwarancja producenta jest wyłączona, jeśli produkt jest używany w zastosowaniach profesjonalnych (np. gwarancja na patelnię działa, gdy używasz jej w domowej kuchni, ale jest wyłączona w przypadku używania w restauracji).

Jeśli kupiłeś produkt u nas i w okresie gwarancji pojawiły się wady, które gwarancja obejmuje, prosimy sfotografować produkt tak, aby były one widoczne, a zdjęcia i opis wad, a także okoliczności w których one wystąpiły prosimy wysłać na adres sklep@BakeShop.pl. Prosimy też załączyć informacje, które pozwolą zidentyfikować transakcję zakupu (np. fotografię paragonu, czy numer zamówienia).

Zgłoszona reklamacja będzie rozpatrywana zgodnie z zasadami przyjętymi przez producenta towaru. W trakcie tego postępowania możemy poprosić Cię o przesłanie wadliwego produktu (na nasz koszt). Po zakończeniu postępowania poinformujemy Cię o jego wynikach.

Powyższy opis dotyczy produktów zakupionych w naszym sklepie. Jeśli kupiłeś podobny produkt u innego sprzedawcy reklamację składasz u niego.III. Rękojmia
Zgodnie z prawem jako sprzedawca jesteśmy odpowiedzialni wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.

Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć pisemnie drogą elektroniczną na adres sklep@BakeShop.pl, lub na nasz adres: LeDuvel, ul. Rydygiera 8 bud. 3A, 01-793 Warszawa.

Prosimy do zgłoszenia reklamacyjnego załączyć fotografie produktu, ukazujące wady. Zalecane jest podanie także następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania Klienta (żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub obniżenia ceny, albo odstąpieniu przez Klienta od umowy sprzedaży), danych do kontaktu z osobą składającą reklamację (Klientem). Prosimy też załączyć informacje, które pozwolą zidentyfikować transakcję zakupu (np. fotografię paragonu, czy numer zamówienia).

Odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne udzielimy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. Brak ustosunkowania się przez nas w tym terminie będzie oznaczał, że reklamację uznaliśmy za uzasadnioną.

Rozpatrując reklamację możemy poprosić o przesłanie produktu (na nasz koszt).
Polityka prywatności

1) Niniejszy dokument dotyczy zakupów produktów oferowanych na platformie Home & You home-you.com przez sklep BakeShop.pl.

2) Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest firma LeDuvel Agata Oster, z siedzibą przy ul. Rydygiera 8, bud. 3A w Warszawie, wpisana do rejestru CEIDG i posługująca się numerem REGON 141014560, NIP 5271438840 oraz BDO 000104614. Adres do korespondencji: LeDuvel Agata Oster, ul. Rydygiera 8, bud. 3A, 01-793 Warszawa, e-mail homeandyou@LeDuvel.pl, telefon 22 110 50 17.

3) Jednocześnie zastosowanie ma ogólna Polityka prywatności platformy handlowej Home & You, dostępna tutaj (LINK https://home-you.com/pl/rodo ).

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zakupów. BakeShop.pl i LeDuvel ze szczególną starannością traktują poszanowanie prywatności swoich Klientów.

§1 Jak zbieramy dane?

1) BakeShop.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osób fizycznych reprezentujących prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, zwanych dalej łącznie Klientami.

2) Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
składania zamówień na produkty oferowane przez BakeShop,
przesyłania zapytań do BakeShop e-mailem lub przez formularz kontaktowy.
3) BakeShop nie gromadzi danych dotyczących osób jedynie przeglądających jego oferty na platformie Home & You.

4) Przy składaniu zamówienia klient podaje następujące dane:
adres e-mail,
dane adresowe: imię i nazwisko, kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu i lokalu/mieszkania, numer telefonu.
5) W przypadku Przedsiębiorców, zakres danych z punktu 4 jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy i jego numer NIP.

6) W przypadku korzystania z formularza kontaktowego lub przez e-mail, klient podaje adres e-mail i opcjonalnie imię i/lub nazwisko.


§2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1) W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie dane klientów są wykorzystywane do realizacji złożonych zamówień, w zakresie niezbędnym do tego celu mogą zostać przekazane firmom zewnętrznym (w zależności od złożonego zamówienia – np. poczcie, firmie kurierskiej, centrum logistycznemu, pośrednikowi płatności itp.)

2) W ramach realizacji umowy z Klientem Sklep może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.

3) Dane Klientów po dokonaniu zakupu są przetwarzane i archiwizowane dla potrzeb księgowo-podatkowych w zakresie przewidzianym prawem.

4) W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub przesłania wiadomości e-mail dane są wykorzystywane do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

§4 Ochrona danych osobowych oraz dostęp do danych i zabezpieczenia

1) Administrator przetwarza dane użytkowników w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji składanych zamówień na podstawie uzasadnionego interesu administratora polegającego na skutecznym prowadzeniu sprzedaży.

2) Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądanie należy skierować na adres korespondencyjny Administratora lub e-mailem na adres homeandyou@LeDuvel.pl.

3) Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

4) Dostęp do danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Administratora, a także podmioty współpracujące z Administratorem oraz świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.

5) Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. BakeShop.pl może odmówić usunięcia danych klienta, których zachowanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedawcy lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa UE lub prawa polskiego, któremu podlega Sprzedawca.


§5 Zmiany Polityki Prywatności

1) Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby może ulec zmianie.

2) Data ostatniej modyfikacji: 20 lipca 2023 r.

3) Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres homeandyou@LeDuvel.pl.
  • Доставка Kurier, Paczkomat InPost
  • Free delivery threshold: 290,00 PLN