номера
Коллекции

White pocket

White pocket to polska marka tekstyliów domowych. To połączenie autorskich wzorów, naturalnych tkanin i najwyższej jakości wykonania w duchu odpowiedzialności społecznej. Wyróżnia nas w pełni polska produkcja. See more

contact
details
returns
policy
delivery
method
privacy
policy
  • Corporate Name: White pocket Romualda Kowalska
  • Address: Jar Raduni 19
    83-000 Juszkowo
    pomorskie
  • Vat number: 9581381384
  • Эл. адрес: shop@whitepocket.pl
W ciągu 14 dni od otrzymania towaru masz prawo dokonać zwrotu bez podania przyczyny. Napisz do nas na adres shop@whitepocket.pl i poinformuj o swojej decyzji.
Do zwracanego towaru prosimy załączyć wypełniony formularz zwrotu, który będzie zawierał co najmniej imię i nazwisko, numer zamówienia i informację, który z produkt z zamówienia jest zwracany. Odsyłany produkt nie może nosić śladów użytkowania. Koszt odesłania towaru ponosi klient.
Adres do zwrotów:
White pocket
Ul. Gerberowa 18
83-010 Rotmanka
tel: 882 143 352
e-mail: shop@whitepocket.pl

Nie przyjmujemy zwrotów Pocztą Polską. Poczta nie dostarcza paczek do naszej siedziby, a ze względów logistycznych nie odbieramy paczek poleconych na poczcie.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Romualda Kowalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą White Pocket Romualda Kowalska z siedzibą w Juszkowie (83-000) przy ul. Jar Raduni 19, NIP:9581381384 REGON: 220058160, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych
obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych
tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO., do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
analiza ruchu na stronie sklepu internetowego, Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera,
podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
dostawca systemu sklepu internetowego, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wykonania zamówienia,
dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,
biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.
Twoje dane udostępniane są firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te stają się niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych.

Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).


  • Доставка Kurier, Paczkomat InPost