Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA E-MAIL

§ 1.

DEFINICJE

 1. Organizator – BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadająca REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości).
 2. Rabat - przyznana Uczestnikowi przez Organizatora zniżka w wysokości 10% od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin Usługi Newslettera E-MAIL – niniejszy regulamin określający zasady i warunki świadczenia usługi Newsletter E-MAIL.
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Sklep online - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi.
 6. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 8. Towary - produkty z kolekcji marki home&you znajdujące się w aktualnej ofercie sprzedaży Sklepu online.
 9. Towary Obce - produkty nie należące do kolekcji marki home&you znajdujące się w aktualnej ofercie sprzedaży lub Sklepu online.
 10. Uczestnik – osoba z którą Organizator zawarł Umowę.
 11. Umowa – umowa, na podstawie której Organizator świadczy na rzecz Uczestnika Usługę Newslettera E-MAIL.

§ 2.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Usługa Newslettera E-MAIL świadczona jest na podstawie Umowy.
 2. Regulamin Usługi Newslettera E-MAIL określa wiążące każdego Uczestnika zasady funkcjonowania usługi Newslettera E-MAIL, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora wynikające z zawarcia Umowy.
 3. Świadczenie usługi następuje poprzez wysyłkę za pośrednictwem wiadomości mailowych Newslettera i umożliwia wszystkim osobom, które ją zamówiły, otrzymywanie od Organizatora imiennych wiadomości typu newsletter zawierających informacje o:
 • Nowościach asortymentowych,
 • Promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych,
 • Otwarciu sklepów,
 • Szczególnych wydarzeniach i akcjach związanych z marką home&you lub firmą Organizatora, a także
 • Inspiracje produktowe i aranżacyjne,
 • Trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej,
 • Życzenia świąteczne i noworoczne,

wybrane dla poszczególnych Uczestników w oparciu o ustalone przez Organizatora osobiste preferencje Uczestników.

 1. Świadczenie przez Organizatora na rzecz Uczestników Usługi Newslettera E-MAIL nie jest możliwe bez:
 1. podania przez Uczestnika jego imienia – w celu wykonania Umowy;
 2. podania przez Uczestnika jego adresu mailowego – w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy oraz
 3. ustalenia osobistych preferencji Uczestnika, w tym także w oparciu o informacje zgromadzone przy pomocy narzędzi informatycznych. Oznacza to, że treść Newslettera E-MAIL różni się w zależności od ustalonych przez Organizatora osobistych preferencji każdego Uczestnika indywidualnie,
 1. Korzystanie z usługi Newslettera E-MAIL jest bezterminowe i dobrowolne, co oznacza, że każdy Uczestnik, może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi w sposób określony w §3 ust. 8 poniżej.
 2. Ze względu na opisany powyżej zakres świadczonych usług na podstawie Umowy Organizator wskazuje, że podanie przez Uczestnika adresu e-mail jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 3. Ze względu na opisany powyżej sposób świadczenia usług na podstawie Umowy, Organizator wskazuje, że jej wykonanie wymaga skorzystania z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).

§ 3.

ZAMÓWIENIE USŁUGI NEWSLETTERA E-MAIL

 1. Usługa Newslettera E-MAIL świadczona jest wyłącznie osobom, które ją zamówiły.
 2. Zawarcie Umowy jest możliwe poprzez:
 1. zamówienie Usługi Newsletter E-MAIL przy rejestracji konta w Sklepie online,
 2. zamówienie Usługi Newsletter E-MAIL przy rejestracji konta w Sklepie online poprzez social media,
 3. zamówienie Usługi Newsletter E-MAIL w Sklepie online na dedykowanym banerze na stronie głównej lub na odrębnej podstronie: https://home-you.com/newsletter,
 4. zamówienie Usługi Newsletter E-MAIL przy składaniu zamówienia w Sklepie online,
 5. zamówienie Usługi Newsletter E-MAIL za pośrednictwem konta w Sklepie online na dedykowanej stronie.
 1. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 2 pkt i powyżej Uczestnik jest zobowiązany:
 1. wykonać czynności niezbędne do założenia konta w Sklepie online – przewidziane w odrębnym regulaminie Sklepu online (w tym: podać imię, nazwisko oraz adres e-mail w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta, zaakceptować Regulamin Sklepu online, zapoznać się z Klauzulą informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną ustawić hasło do konta),
 2. zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera E-MAIL
 3. podać imię – także w celu wykonania Umowy,
 4. podać adres mailowy – także w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,
 5. zamówić usługę Newslettera E-MAIL poprzez zaznaczenie checkbox'a o treści:

  "Zamawiam usługę Newslettera E-MAIL, świadczoną przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale , nr KRS: 0000015349, („BBK”), na warunkach REGULAMINU USŁUGI NEWSLETTERA E-MAIL, polegającą na przesyłaniu na mój adres mailowy imiennych wiadomości zawierających m.in: informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych, otwarciu sklepów, szczególnych wydarzeniach i akcjach promocyjnych, a także inspiracje produktowe i aranżacyjne, trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej, życzenia świąteczne i noworoczne, wybrane dla mnie w oparciu o ustalone przez BBK moje osobiste preferencje.”

 6. kliknąć przycisk "UTWÓRZ KONTO" - na podany adres e-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy usługi Newsletter E-MAIL,
 7. kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów usługi Newsletter E-MAIL (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).
 1. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 2 pkt ii powyżej Uczestnik jest zobowiązany:
 1. wykonać czynności niezbędne do założenia konta w Sklepie online – przewidziane w odrębnym regulaminie Sklepu online (w tym: podać imię, nazwisko oraz adres e-mail w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia konta, zaakceptować Regulamin Sklepu online, zapoznać się z Klauzulą Informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną, ustawić hasło do konta),
 2. zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera E-MAIL,
 3. podać imię – także w celu wykonania Umowy,
 4. podać adres mailowy – także w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,
 5. zamówić usługę Newslettera E-MAIL poprzez zaznaczenie checkbox'a o treści:

  „Zamawiam usługę Newslettera E-MAIL, świadczoną przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale , nr KRS: 0000015349, („BBK”), na warunkach REGULAMINU USŁUGI NEWSLETTERA E-MAIL, polegającą na przesyłaniu na mój adres mailowy imiennych wiadomości zawierających m.in: informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych, otwarciu sklepów, szczególnych wydarzeniach i akcjach promocyjnych, a także inspiracje produktowe i aranżacyjne, trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej, życzenia świąteczne i noworoczne, wybrane dla mnie w oparciu o ustalone przez BBK moje osobiste preferencje.”

 6. kliknąć przycisk "UTWÓRZ KONTO" - na podany adres e-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy usługi Newsletter E-MAIL,
 7. kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów usługi Newsletter E-MAIL (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).
 1. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 2 pkt iii powyżej Uczestnik jest zobowiązany:
 1. zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera E-MAIL oraz Klauzulą Informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. podać imię – także w celu wykonania Umowy,
 3. podać adres mailowy – także w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,
 4. zamówić usługę Newslettera E-MAIL poprzez oznaczenie checkbox`a o treści:

  „Zamawiam usługę Newslettera E-MAIL, świadczoną przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale , nr KRS: 0000015349, („BBK”), na warunkach REGULAMINU USŁUGI NEWSLETTERA E-MAIL, polegającą na przesyłaniu na mój adres mailowy imiennych wiadomości zawierających m.in: informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych, otwarciu sklepów, szczególnych wydarzeniach i akcjach promocyjnych, a także inspiracje produktowe i aranżacyjne, trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej, życzenia świąteczne i noworoczne, wybrane dla mnie w oparciu o ustalone przez BBK moje osobiste preferencje.”

 5. kliknąć przycisk "ZAPISZ" - na podany adres e-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy usługi Newsletter E-MAIL,
 6. kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów usługi Newsletter E-MAIL (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).
 1. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 2 pkt iv powyżej Uczestnik jest zobowiązany:
 1. podać dane niezbędne (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie firmę i NIP) do złożenia zamówienia w Sklepie online oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży w Sklepie online- zasady podawania tych danych określone są w odrębnym Regulaminie Sklepu online,
 2. podać imię – także w celu wykonania Umowy,
 3. podać adres mailowy – także w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,
 4. kliknąć przycisk „PRZEJDŹ DALEJ”,
 5. zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera E-MAIL, Regulaminem Sklepu online oraz Klauzulą informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną,
 6. zamówić usługę Newslettera E-MAIL poprzez zaznaczenie checkbox'a o treści:

  „Zamawiam usługę Newslettera E-MAIL, świadczoną przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale , nr KRS: 0000015349, („BBK”), na warunkach REGULAMINU USŁUGI NEWSLETTERA E-MAIL, polegającą na przesyłaniu na mój adres mailowy imiennych wiadomości zawierających m.in: informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych, otwarciu sklepów, szczególnych wydarzeniach i akcjach promocyjnych, a także inspiracje produktowe i aranżacyjne, trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej, życzenia świąteczne imieninowe i noworoczne, wybrane dla mnie w oparciu o ustalone przez BBK moje osobiste preferencje.”

 7. kliknąć przycisk "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" - na podany adres e-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy usługi Newsletter,
 8. kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów usługi Newsletter E-MAIL (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).
 1. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 2 pkt v powyżej Uczestnik jest zobowiązany:
 1. posiadać konto w Sklepie online założone na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie Sklepu online,
 2. zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera E-MAIL oraz Klauzulą informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną,
 3. zamówić usługę Newslettera E-MAIL poprzez zaznaczenie checkbox'a dostępnego na stronie konta o treści:

  „Zamawiam usługę Newslettera E-MAIL, świadczoną przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale , nr KRS: 0000015349, („BBK”), na warunkach REGULAMINU USŁUGI NEWSLETTERA E-MAIL, polegającą na przesyłaniu na mój adres mailowy imiennych wiadomości zawierających m.in: informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych, otwarciu sklepów, szczególnych wydarzeniach i akcjach promocyjnych, a także inspiracje produktowe i aranżacyjne, trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej, życzenia świąteczne imieninowe i noworoczne, wybrane dla mnie w oparciu o ustalone przez BBK moje osobiste preferencje.”

 4. kliknąć przycisk "ZAPISZ ZMIANY" - na podany adres e-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy usługi Newsletter E-MAIL,
 5. kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów usługi Newsletter E-MAIL (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).
 1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera E-MAIL za pośrednictwem:
 1. linku zamieszczonego w wysłanej przez Organizatora wiadomości e-mail stanowiącej wykonanie usługi Newsletter E-MAIL lub
 2. zakładki w koncie Uczestnika, w przypadku gdy Uczestnik zawarł z Organizatorem umowę o świadczenie usług prowadzenia konta.
 1. W celu rezygnacji z usługi Newslettera E-MAIL w sposób określony w ust. 8 lit. i powyżej Uczestnik jest zobowiązany:
 1. kliknąć na link zamieszczony w treści każdej wiadomości e-mail stanowiącej wykonanie usługi Newsletter E-MAIL o treści: „Jeżeli w przyszłości nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości prosimy kliknij na poniższy link (”http://cloud.mc.home-you.com/unsubscribe”). Na otwartej w ten sposób stronie internetowej Organizatora zostanie wyświetlona treść złożonych przez Uczestnika oświadczeń dotyczących świadczonych przez Organizatora usług Newsletter,
 2. odznaczyć zaznaczony checkbox o treści zgodnej z § 3 ust. 3 pkt v. Regulaminu Usługi Newslettera E-MAIL,
 3. nacisnąć przycisk: „ZAPISZ ZMIANY”.
 1. W celu rezygnacji z usługi Newslettera E-MAIL w sposób określony w ust. 8 lit. ii powyżej Uczestnik jest zobowiązany:
 1. wejść w koncie Uczestnika w zakładkę „Subskrypcje Newslettera”,
 2. odznaczyć zaznaczony checkbox o treści zgodnej z § 3 ust. 3 pkt v. Regulaminu Usługi Newslettera E-MAIL,
 3. nacisnąć przycisk: „ZAPISZ ZMIANY”.
 1. Organizator w związku ze świadczeniem usługi typu Newsletter E-MAIL wskazuje, że:
 1. do otrzymywania wiadomości typu Newsletter na podany adres mailowy wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych Organizatora następujących treści: (i) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemów Teleinformatycznych Organizatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usługi typu Newsletter; (ii) o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 3. treści cyfrowe, składające się na usługę typu Newsletter są chronione następującymi technicznymi środkami ochrony: ochrona przed nieuprawnionym dostępem do treści wiadomości typu Newsletter w zakresie jakim są przechowywane na serwerach Organizatora; back-up treści cyfrowych;
 4. treści cyfrowe, składające się na usługę typu Newsletter nie mają wpływu na sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą którego są one odtwarzane przez Uczestnika.

§ 4.

RABAT

 1. Uczestnicy, którzy zawarli z Organizatorem Umowę zgodnie z treścią §3 ust. 2 powyżej, otrzymają na podany przez siebie adres mailowy unikalny kod rabatowy uprawniający do otrzymania Rabatu na zakupy w Sklepie online na zasadach określonych w Regulaminie Usługi Newslettera E-MAIL.
 2. Rabat będzie udzielony w ten sposób, że cena za Towary zostanie pomniejszona o wartość 10% liczoną od regularnej ceny Towarów. Rabat nie obejmuje kosztów dostawy Towarów.
 3. Uczestnik dokonując zakupu Towarów w Sklepie online ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.
 4. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uprawnia do skorzystania z Rabatu przez 30 dni od otrzymania przez Uczestnika wiadomości na adres mailowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podlega jednorazowej oraz niepodzielnej realizacji.
 6. Rabat nie uprawnia do obniżenia ceny nabycia kart podarunkowych home&you.
 7. Rabat nie uprawnia do obniżenia ceny nabycia Towarów, których cena została już obniżona w ramach promocji, wyprzedaży lub wykorzystania innego rabatu lub kodu rabatowego.
 8. Rabat nie uprawnia do obniżenia ceny nabycia Towarów Obcych.
 9. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 10. Towary nabyte przez Uczestnika z wykorzystaniem Rabatu podlegają ogólnym warunkom odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz złożenia reklamacji w przypadku wady Towaru, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu online.
 11. Przy zakupie Towarów w Sklepie online aby skorzystać z Rabatu Uczestnik zobowiązany jest wpisać podany kod rabatowy w polu „Wpisz kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu online. Rabat jest naliczany, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Rabatem na zasadach przewidzianych w Regulaminie Usługi Newslettera E-MAIL.
 12. Każdy Uczestnik może skorzystać z Rabatu jeden raz. Ponowne zawarcie Umowy zgodnie z treścią §3 ust. 2 powyżej nie będzie wiązało się z ponownym otrzymaniem przez Uczestnika kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 5.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Regulamin Usługi Newslettera E-MAIL jest dostępny na stronie internetowej: https://home-you.com/pl/newsletter-regulamin-email.
 2. Klauzula informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną jest dostępna na stronie internetowej: https://home-you.com/pl/rodo.
 3. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami mailowo.

§ 6.

SKARGI

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze świadczeniem Usługi Newsletter E-MAIL, Uczestnik może zgłaszać na każdym etapie świadczenia tej usługi.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga – Usługi Newslettera E-MAIL”.
 3. Skarga dla swojej skuteczności powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi oraz żądanie skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

§ 7.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Usługi Newslettera E-MAIL w każdym czasie w przypadku: (i) zmiany podmiotowej Organizatora, (ii) zmian systemu technologicznego mającego wpływ na Usługę Newslettera E-MAIL, (iii) zmian organizacyjnych i logistycznych, wpływających na świadczenie Usługi Newslettera E-MAIL.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, każda zmiana Regulaminu Usługi Newslettera E-MAIL będzie ogłaszana przez Organizatora na stronie internetowej www.home-you.com z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu Usługi Newslettera E-MAIL w formie wiadomości mailowej na podany adres mailowy.
 4. Zmieniony Regulamin Usługi Newslettera E-MAIL obowiązuje Uczestnika po upływie miesiąca od powiadomienia go o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w niniejszym ustępie, nie wcześniej jednak niż od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu Usługi Newslettera E-MAIL, chyba że w tym terminie Uczestnik złoży oświadczenie o rezygnacji z Newslettera E-MAIL w sposób opisany w § 3 ust. 8 Regulaminu Usługi Newslettera E-MAIL.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi Newslettera E-MAIL, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 2. Organizator zawiadomi o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usługi Newslettera E-MAIL co najmniej jeden miesiąc przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia Usługi Newslettera E-MAIL poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.home-you.com.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia przez Organizatora Usługi Newslettera E-MAIL na co najmniej jeden miesiąc przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia przez Organizatora Usługi Newslettera E-MAIL w formie wiadomości mailowej na podany adres mailowy.