Produkty
Wielkanoc
Kolekcje

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem www: https://home-you.com/ (dalej: Serwis) jest BBK Spółka Akcyjna (dalej: BBK), NIP 584-20-56-682, REGON 191337990.

BBK SA w zależności od grupy produktów, usług czy funkcjonalności, z których każdorazowo użytkownik będzie chciał skorzystać, będzie potrzebować różnych danych, które w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:

 • dane umożliwiające identyfikację użytkownika (na przykład, imię, nazwisko, dane kontaktowe, itd.);
 • informacje finansowe i transakcyjne (np., dane dotyczące płatności lub karty płatniczej, informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, itd.);
 • dane dotyczące połączenia, dane geolokalizacyjne i dotyczące przeglądania stron internetowych (jeżeli, na przykład, użytkownik korzysta z naszego sklepu internetowego przy użyciu telefonu komórkowego);
 • informacje handlowe (np., czy użytkownik jest zapisany do naszego Newslettera),
 • dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika.

Prosimy pamiętać, że jeżeli poprosimy użytkownika o podanie jego danych osobowych, w celu udzielenia mu dostępu do którejkolwiek z naszych funkcji lub usługi na Sklepie, niektóre z pól zaznaczone będą jako obowiązkowe, ponieważ są to dane niezbędne do świadczenia usługi lub do udzielenia użytkownikowi dostępu do konkretnej funkcji. Prosimy mieć na uwadze, że jeżeli użytkownik nie zdecyduje się podać nam tych danych, to e nie będzie mógł założyć konta użytkownika lub nie będzie miał możliwości skorzystania z niektórych usług i funkcji. 

I. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJA O PODSTAWIE PRAWNEJ I CZASIE PRZETWARZANIA

W zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszych usług, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w następujących celach:

1. REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA

Jeżeli osoba zdecyduje się zarejestrować jako użytkownik naszego sklepu internetowego, będziemy potrzebowali przetwarzać dane, aby móc go zidentyfikować, jako użytkownika oraz aby dać mu dostęp do poszczególnych funkcji, produktów i usług, które znajdują się do dyspozycji zarejestrowanych użytkowników. Konto zarejestrowanego użytkownika można w każdej chwili zamknąć, kontaktując się z nami za pośrednictwem Obsługi Klienta.

Istnieje również możliwość skorzystania z dostępu lub zalogowania się przy użyciu portali społecznościowych. W takim przypadku, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, dane dotyczące logowania oraz jego adres e-mail, zostaną zaimportowane z jego konta na portalu społecznościowym. Jeżeli użytkownik skorzysta z takiej opcji logowania, portal społecznościowy będzie nam mógł wysłać niektóre informacje dodatkowe, dostępne na profilu publicznym użytkownika, takie jak na przykład: jego imię, płeć, przybliżony wiek lub zdjęcie profilowe, zgodnie z warunkami korzystania z portalu społecznościowego, z którymi zalecamy się szczegółowo zapoznać. Jeżeli użytkownik nas do tego nie upoważni, nie będziemy przechowywać danych dodatkowych. Ponadto, korzystanie z tej funkcji może wiązać się z wysłaniem przez użytkownika portalowi społecznościowemu określonych informacji, dotyczących jego aktywności w sieci. W każdym razie, zalecamy użytkownikom sprawdzić ustawienia prywatności oraz polityki prywatności portali społecznościowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzają one dane osobowe swoich użytkowników.

PODSTAWA PRAWNA

CZAS PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas, przez jaki utrzymywać będzie on status zarejestrowanego użytkownika (to znaczy do momentu, aż zdecyduje się on wyrejestrować).

2. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY LUB ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W tym celu dane przetwarzane są po to, aby:

 • Skontaktować się z użytkownikiem w celu poinformowania go o aktualizacjach lub przekazania mu informacji związanych z zamówionymi funkcjami, produktami czy usługami, w tym wysyłania ankiet dotyczących jakości produktów lub świadczonych usług.
 • Przekazać dane o zrealizowanej transakcji Sprzedawcy, jeżeli zakupiony towar nie był oferowany przez Administratora.
 • Zarządzać płatnościami za zakupione produkty, niezależnie od wybranego sposobu płatności np. jeżeli podczas dokonywania zakupu użytkownik jako formę płatności wskaże kredyt konsumencki – udostępnimy jego dane firmie pożyczkowej, w celu usprawnienia procesu zawierania umowy kredytowej.
 • Uruchomić niezbędne mechanizmy, w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom względem użytkownika oraz względem Nas podczas procesu zakupów. Jeżeli w naszej opinii transakcja jest nielegalna, przetwarzanie danych może skutkować jej zablokowaniem.
 • Zarządzać ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu oraz aby zarządzać pytaniami o dostępność asortymenturezerwacjami produktów za pośrednictwem Sklepu, w zależności od dostępności tych usług w danym momencie.
 • Umożliwić Klientowi wystawienie opinii dla zakończonej transakcji, w zewnętrznych serwisach internetowych.

PODSTAWA PRAWNA

 • Wykonanie umowy na warunkach wskazanych w Regulaminie: https://home-you.com/pl/regulamin-sklepu
 • Prawnie uzasadniony interes administratora, w zakresie obsługi zwrotów, reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz finansowania zakupów środkami z kredytu konsumenckiego.
 • Zgoda na przekazanie danych operatorowi zewnętrznego serwisu gromadzącego opinie o transakcjach w celu jej weryfikacji i publikacji.

CZAS PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez niego produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą:

 • W przypadku reklamacji i zwrotów czas przechowywania danych wynosi 6 lat,
 • Dokumentacja ze zwrotu jest przechowywana przez 6 lat w celu ochrony przed roszczeniami ze strony Skarbu Państwa.
 • Ponadto w niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać dane użytkownika wyłącznie do wybranej przez niego samego chwili, na przykład w przypadku danych dotyczących płatności (karty), na których zapisane są dane kontrahenta wraz z okolicznościami dokonanej transakcji.

3.  OBSŁUGA WNIOSKÓW I ŻĄDAŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM UDOSTĘPNIONYCH KANAŁÓW OBSŁUGI KLIENTA

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które są absolutnie niezbędne i w adekwatnym zakresie do zarządzania lub rozwiązywania wniosków i żądań. W zakresie obsługi klienta wspiera nas narzędzie dostępne online – chatbot.

PODSTAWA PRAWNA

 • Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze przekazanych wniosków i żądań składanych przez klienta udostępnionymi kanałami.

CZAS PRZETWARZANIA

 • 12 miesięcy

4. MARKETING

W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby:

W zakresie, w jakim użytkownik zapisze się na otrzymywanie naszego Newslettera, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu zarządzania subskrypcją, w tym wysyłaniem informacji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, dotyczących naszych produktów lub usług, za pośrednictwem różnorakich środków (poczta elektroniczna lub/i sms). Ponadto, będziemy mogli dostarczyć te informacje użytkownikom przy użyciu powiadomień push, jeżeli użytkownicy wyrazili na to zgodę i uruchomili je w swoich telefonach.

Należy mieć, zatem na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji. Na przykład, w oparciu o historię zakupów i preferencji użytkownika dotyczących przeglądania stron internetowych (tj., w zależności od asortymentu, na który klika), będziemy sugerować mu produkty, które naszym zdaniem mogą go interesować, a jeżeli jest on zarejestrowanym użytkownikiem, udostępnimy mu także funkcję „odzyskiwania koszyka“.

Prosimy pamiętać, że użytkownik możne w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, za pośrednictwem dostępnej na Sklepie zakładce „Newsletter“ lub stosując się do wskazówek zawartych w każdej korespondencji wysyłanej przez nas użytkownikom. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać powiadomień push, może on wyłączyć tę opcję w swoim telefonie komórkowym.

Przeprowadzać działania promocyjne (na przykład, w celu przeprowadzania konkursów lub wysyłania listy produktów zachowanych przez użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail). Poprzez uczestnictwo w jakiejkolwiek akcji promocyjnej, użytkownik upoważnia nas do przetwarzania udostępnionych przez niego danych.

PODSTAWA PRAWNA

 • Zgoda w zakresie przetwarzania informacji z plików cookies, profilowania reklam i wysyłania powiadomień push
 • Wykonanie umowy na dostarczenie informacji newsletter, na zasadach określonych w Regulaminie: https://home-you.com/newsletter-regulamin-email lub https://home-you.com/newsletter-regulamin-sms
 • Prawnie uzasadniony interes administratora: obrona przed ewentualnymi roszczeniami, przetwarzanie danych osobowych w konkursach organizowanych przez BBK.

CZAS PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać dane użytkownika dopóki nie zrezygnuje z otrzymywania komunikatów marketingowych za pośrednictwem danego narzędzia (np. SMS, e-mail, powiadomienia typu push).

Czas przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika jest zależny od rodzaju pliku cookies oraz ustawień przeglądarki, z której korzysta użytkownik (użytkownik może samodzielnie usnąć zapisane pliki cookies w dowolnym momencie, w ustawieniach przeglądarki).

Dane uczestników konkursu przetwarzamy przez okres, w którym można wnieść reklamację względem procesu jego przeprowadzenia i wyłonienia laureatów. Dane laureatów przetwarzamy przez 6 lat od zakończenia konkursu w związku z obowiązkami podatkowymi.

5. DANE ANALITYCZNO-STATYSTYCZNE

W przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego, informujemy, że będziemy przetwarzać dane użytkownika dotyczące przeglądania stron internetowych, w celach analitycznych i statystycznych, to znaczy, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego sklepu internetowego oraz aby móc wprowadzić do niej ulepszenia.

Ponadto, przeprowadzamy niekiedy działania i ankiety dotyczące jakości, służące poznaniu stopnia zadowolenia naszych klientów i użytkowników oraz zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają ulepszeń.

PODSTAWA PRAWNA

 • Prawnie uzasadniony interes administratora

CZAS PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać dane użytkownika wyłącznie przez okres przeprowadzania przez nas konkretnego działania lub ankiety dotyczącej jakości lub do chwili dokonania przez nas anonimizacji danych odnoszących się do preferencji użytkownika dotyczących przeglądania stron internetowych.

Oprócz tego, że będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu, będziemy je następnie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione przez taki okres czasu, przez jaki mogłyby powstać odpowiedzialności z tytułu ich przetwarzania, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym momencie. Po przedawnieniu się ewentualnych działań, w zależności od każdego przypadku, przystąpimy do usunięcia danych osobowych użytkownika.

II. UDOSTĘPNIANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

Aby osiągnąć cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, będziemy potrzebowali udostępnić dane osobowe użytkownika podmiotom oraz osobom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych przez nas usług, to znaczy:

 • instytucjom finansowym,
 • instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom,
 • dostawcom usług technologicznych - IT,
 • dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,
 • dostawcom usług związanych z obsługą klienta.
 • dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą.
 • firmie pożyczkowej, jeżeli użytkownik wybierze kredyt konsumencki jako metodę płatności za zakupy dokonane w Sklepie internetowym.
 • operatorom zewnętrznych serwisów internetowych, gromadzących i służących publikacji opinii dot. zakupów dokonywanych w sklepach internetowych.
 • operatorom płatności internetowych ( w zależności od wybranej formy płatności)
 • sprzedawcom, których towar został zakupiony przez użytkownika w Sklepie internetowym Administratora. Udostępnienie następuje w celach realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oznaczonego w treści oferty towaru publikowanej w Sklepie internetowym Administratora.

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Jako ADMINISTRATOR informujemy, że użytkownik może wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów ze swojej strony, wysyłając do nas wiadomość e-mail pod adres (IOD@BBK.COM.PL) i wskazując po prostu przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chce skorzystać. Jeżeli uznamy to za potrzebne, do celów identyfikacji użytkownika możemy zażądać od niego przedstawienia dokumentu lub informacji potwierdzających tożsamość.

Niezależnie od celu czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on prawo do:

 • Zażądania od nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie jego osoby. Przypominamy, że jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu , ma również dostęp do tych informacji w zakładce dotyczącej jego danych osobowych.
 • Zażądania od nas sprostowania danych, które już posiadamy. Prosimy pamiętać, że jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem sklepu, może on również przejść do zakładki dotyczącej swoich danych osobowych na koncie użytkownika, aby zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe. W każdym przypadku, należy mieć na uwadze, że poprzez aktywne udostępnienie nam jakąkolwiek drogą swoich danych osobowych, użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i dokładne oraz że zobowiązuje się on powiadomić nas o jakiejkolwiek zmianie zaistniałej w tych danych. Jakakolwiek strata lub szkoda wyrządzona sklepowi lub podmiotowi odpowiedzialnemu za sklep lub jakiejkolwiek osobie trzeciej, na skutek podania błędnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji w formularzach rejestracyjnych, pozostanie wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Prosimy pamiętać, że na ogół użytkownik musi podawać nam wyłącznie swoje dane osobowe, a nie osób trzecich, z wyjątkiem zakresu dozwolonego w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Zażądania od nas usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, tak jak poinformowaliśmy we wcześniejszych rozdziałach lub jeżeli nie będziemy posiadać już podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 • Zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, co w niektórych przypadkach oznacza, że użytkownik może zażądać od nas czasowego zawieszenia przetwarzania danych lub przechowania ich dłużej niż to potrzebne do chwili, aż będą mu ponownie potrzebne.

Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody. Niektóre ze sposobów wycofania zgody wyjaśnione są w pkt. 2, w którym wymienione są również cele, do jakich przetwarzane są dane.

Jeżeli podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika lub wykonanie umowy, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi powyżej, użytkownik posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik posiada prawo do otrzymania udostępnionych nam danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego.

Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Informujemy również użytkowników o ich prawie do składania reklamacji przed organami nadzorczymi w odniesieniu do ochrony danych osobowych, a konkretnie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSÓB TRZECICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Oferujemy funkcje i usługi, które wymagają od nas przetwarzania danych osobowych osób trzecich udostępnianych nam przez użytkowników, tak jak w przypadku aktywacji. Udostępnienie nam przez użytkownika Danych Osobowych osób trzecich, oznacza, że poinformował ich on o celach i sposobie ich przetwarzania. Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności osoba trzecia musi potwierdzić dane i zgody osobiście.

IV. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, zgodnie z naszym uzasadnionym interesem.. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy o tym użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów przy użyciu naszego sklepu (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub wysyłając nawet do użytkowników wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność, aby dać im możliwość zaznajomienia się ze zmianami, ocenienia ich i, jeżeli wyrażą taką chęć, sprzeciwienia się im lub wyrejestrowania się z określonej usługi lub funkcji. W każdym przypadku, zalecamy użytkownikom czytać regularnie niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, na wypadek gdyby wprowadzone w niej zostały niewielkie zmiany lub jakiekolwiek interaktywne ulepszenie, wykorzystując fakt, że stanowi ona stałe źródło informacji dostępne na naszej stronie internetowej i aplikacji mobilnej.

V. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Powyżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania sklepu internetowego home&you prowadzonego pod adresem http://home-you.com przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania ze sklepu.

Każdego użytkownika sklepu internetowego home&you obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania ze sklepu.

Sklep internetowy home&you zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników sklepu. Nigdy nie wpływa to na priorytetową zasadę: nie sprzedajemy, nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników sklepu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM HOME&YOU

Zamówienie złożone w sklepie internetowym home&you zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Nazwa firmy (jeśli konieczne),
 3. NIP firmy (jeśli konieczny),
 4. Adres wysyłkowy i/lub adres do faktury,
 5. Adres poczty elektronicznej,
 6. Numer telefonu.

Są one niezbędne do prawidłowego i pełnego przebiegu zakupów oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze każdego Klienta. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia.

Sklep internetowy home&you zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom sklepu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz - w wyjątkowych sytuacjach - kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.

POLITYKA COOKIES

Administratorem plików cookies instalowanych na urządzeniu Użytkownika podczas wizyty w serwisie https://home-you.com/pl/ (dalej: Serwis) jest BBK Spółka Akcyjna a w zakresie plików cookies mediów społecznościowych – także operatorzy tych mediów.

I. CZYM SĄ PLIKI COOKIES I DO CZEGO SŁUŻĄ?

Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, na którym serwis został wyświetlony. Dzięki plikom cookies operatorzy serwisów WWW wiedzą m.in. że użytkownik jest zalogowany i pamiętają wybrane ustawienia językowe. Cookies marketingowe dostarczane przez podmioty zewnętrzne, zbierają informacje o aktywności Użytkownika w Internecie w celu personalizacji przekazu reklamowego lub/i wyświetlanych informacji.

Ponieważ niektóre pliki cookies ingerują w sferę prywatną użytkownika zbierając informacje o preferencjach, aktywności w Internecie, właściwościach urządzeń - ich instalacja odbywa się tylko za zgodą.

II. JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTUJEMY W SERWISIE?

W naszym Serwisie korzystamy z następujących rodzajów plików cookies.

 • Niezbędne - konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pozwalają zapisać ustawienia cookies i pozwalają użytkownikowi pozostać zalogowanym przez całą sesję. Bez instalacji tych plików nasz serwis nie będzie działał poprawnie.
 • Wydajnościowe – Umożliwiają prowadzenie analizy ruchu: zliczanie wizyt, czasu ich trwania, ilości odwiedzanych podstron, źródeł wejścia na strony naszego serwisu, określenia miejsc najbardziej popularnych. Dzięki tym informacjom możemy ulepszać serwis WWW i zwiększać szybkość działania. Informacje zbierane przez ten rodzaj cookies są całkowicie anonimowe.
 • Funkcjonalne - pozwalają dopasować zawartość strony do preferencji użytkownika np. wybrać wersję językową lub kolejność prezentacji produktów.
 • Marketingowe - są instalowane przez BBK SA lub, za naszym pośrednictwem, przez strony trzecie: partnerów reklamowych tj. Google Inc. I Facebook Inc. Nasi partnerzy mają możliwość identyfikacji użytkownika za pomocą tzw. ID reklamowego. Cookies marketingowe zbierają informacje o Twojej aktywności nie tylko w naszym serwisie ale również serwisach dostarczanych przez naszych partnerów. Dane przetwarzane są w celu personalizacji przekazu i doboru wyświetlanych informacji do Twojego profilu reklamowego. Ponadto dzięki plikom cookies serwisów społecznościowych ułatwiony zostaje proces zalogowania się, polubienia naszej witryny w tych serwisach i wyświetlania Tobie reklam, w czasie gdy je odwiedzasz.
  Za przetwarzanie informacji z cookies mediów społecznościowych odpowiada zarówno BBK SA, jak również operatorzy tych serwisów.

 Szczegółowe informacje o tym jak przetwarzane są dane przez naszych partnerów znajdują się na stronach:

III. JAKIE PLIKI COOKIES MARKETINGOWE SĄ INSTALOWANE?

Nazwa

Dostawca/lokalizacja

Cel

Okres przechowywania

_ fbp

Facebook (UK)

Wykorzystywany przez Facebook do  dostarczania   produktów  reklamowych,   takich jak licytowanie wyświetleń reklam użytkownikowi w czasie rzeczywistym przez reklamodawców.

3 miesiące

_hjIncludedInSample

home-you.com

Określa, czy nawigacja użytkownika w serwisie będzie rejestrowana.

Czas aktywnej sesji

AA003

atdmt.com (USA)

Zbiera informacje na temat zachowania Użytkowników  na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane na stronie w celu optymalizacji trafności reklamy.

3 miesiące

ATN

atdmt.com (USA)

Kieruje reklamy na podstawie profilowania behawioralnego i lokalizacji geograficznej.

 

ads/ga-audiences

Google.com (USA)

Wykorzystywany przez Google Adwords do angażowania użytkownika, w taki sposób który może doprowadzić do zmiany użytkownika w klienta (zakupy). Angażowanie odbywa się na podstawie analizy aktywności w Internecie.

Czas aktywnej sesji

C

adform.net

 

Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie

30 dni

CCMSESSID

clickonometrics.pl

 

Zbiera informacje na temat zachowania Użytkowników  na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane na stronie w celu prezentacji reklam odpowiadających preferencjom użytkownika.

Czas aktywnej sesji

ccxid

clickonometrics.pl

Ustawia unikatowy identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia reklamodawcom zewnętrznym kierowanie reklamy do Użytkownika. Ta usługa parowania jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe
i ułatwia reklamodawcom licytowanie wyświetleń reklam w czasie rzeczywistym.

2 miesiące

cid

adform.net

Optymalizuje wyświetlanie reklam na podstawie łącznych stawek za ruch użytkownika i różnych stawek reklamodawcy.

2 miesiące

criteo_write_test

home-you.com

Ustawia unikatowy identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia reklamodawcom zewnętrznym kierowanie reklamy do Użytkownika. Ta usługa parowania jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe
i ułatwia reklamodawcom licytowanie wyświetleń reklam w czasie rzeczywistym.

1 dzień

cto_tld_test

home-you.com

Służy do identyfikacji odwiedzających i ich urządzeń podczas wizyt. Pozwala na prezentowanie przez stronę internetową odpowiedniej reklamy. Usługa ta jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe i ułatwia reklamodawcom licytowanie wyświetleń reklam w czasie rzeczywistym.

1 dzień

https://cx.atdmt.com/

atdmt.com

Ustawia unikatowy identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia reklamodawcom zewnętrznym kierowanie reklamy do Użytkownika. Ta usługa parowania jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe
i ułatwia reklamodawcom licytowanie wyświetleń reklam w czasie rzeczywistym.

Czas aktywnej sesji

IDE

doubleclick.net

Rejestruje działania użytkownika po wyświetleniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy
i przedstawienia użytkownikowi ukierunkowanych reklam.

1 rok

igodigitalstdomain

igodigital.com

Zbiera informacje na temat preferencji użytkownika i/ lub interakcji z treścią. Jest to wykorzystywane do promowania wydarzeń lub produktów

1 dzień

igodigitaltc2

igodigital.com

Zbiera informacje na temat preferencji użytkownika i/ lub interakcji z treścią. Jest to wykorzystywane do promowania wydarzeń lub produktów

10 lat

ssid

Google

Rejestruje unikatowy identyfikator używany przez Google do przechowywania statystyk dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z filmów z YouTube w różnych witrynach.

1 dzień

uid

criteo.com

Gromadzi dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie internetowej i jakie strony zostały załadowane, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.

1 rok

fr

META inc.

Wykorzystywany przez Facebook do  dostarczania   produktów  reklamowych,   takich jak licytowanie wyświetleń reklam użytkownikowi w czasie rzeczywistym przez reklamodawców.

3 miesiące

recently_compared_product

home-you.com

 

Służy  do  zapamiętania  produktów,   które użytkownik  obejrzał.     Informacje  te    są wykorzystywane  do  promowania  powiązanych  produktów i  optymalizacji skuteczności reklam.

Bez ograniczenia (do usunięcia cookie przez użytkownika)

recently_compared_product_previous

home-you.com

 

Służy  do  zapamiętania  produktów,   które użytkownik  obejrzał.     Informacje  te    są wykorzystywane  do  promowania  powiązanych  produktów i  optymalizacji skuteczności reklam.

Bez ograniczenia (do usunięcia cookie przez użytkownika)

recently_viewed_product

 

home-you.com

 

Służy  do  zapamiętania  produktów,   które użytkownik  obejrzał.     Informacje  te    są wykorzystywane  do  promowania  powiązanych  produktów i  optymalizacji skuteczności reklam.

Bez ograniczenia (do usunięcia cookie przez użytkownika)

Tr (pixel)

META inc.

Wykorzystywany przez Facebook do  dostarczania   produktów  reklamowych,  takich jak licytowanie wyświetleń reklam użytkownikowi w czasie rzeczywistym przez reklamodawców.

Czas aktywnej sesji

 

IV. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZMIENIĆ USTAWIENIA COOKIES W PRZELĄDARCE?

Możesz  w  każdej chwili zmienić lub usunąć pliki cookies dokonując odpowiednich modyfikacji w ustawieniach przeglądarki. Szczegóły znajdują się na stronach producentów oprogramowania.

Poniżej zamieszczamy linki do informacji dla najpopularniejszych przeglądarek:

V. GDZIE ZNAJDĘ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na naszych stronach WWW:

- RODO - https://home-you.com/pl/rodo

- Polityka Prywatności - https://home-you.com/pl/polityka-prywatnosci

- Reklamacje https://home-you.com/pl/reklamacje-rodo

- Zwroty https://home-you.com/pl/zwroty-rodo

VI. KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z danymi osobowymi lub ich przetwarzaniem możecie skontaktować się z nami poprzez:

- formularz kontaktowy na stronie WWW: https://home-you.com/pl/contact,

- e-mailem pod adresem: iod@bbk.com.pl,

Inspektorem Danych Osobowych jest Monika Gierada-Sołtysek.