Produkty
Kolekcje
home&you

Informacje dla subskrybentów usługi Newsletter

Przedstawiamy się

Nasz sklep home&you należy do BBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015349, o kapitale zakładowym 510.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 584-20-56-682, REGON 191337990, właściciela marki home&you.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako użytkowników naszych serwisów jako ich administrator. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za używanie i ochronę danych naszych użytkowników.


Dane Użytkowników. Po co ich używamy?

W krótkich słowach będziemy używać danych użytkowników (uzyskanych online lub osobiście), między innymi, w celu zarządzania ich rejestracją, zarządzania zakupami produktów lub usług, obsługiwania zapytań oraz, jeżeli użytkownik sobie tego życzy, aby wysyłać mu powiadomienia dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. W tym miejscu nie sposób również nie wspomnieć o wysyłaniu zamówionych przez Państwa informacjach handlowych w postaci ofert oraz naszego newslettera. Dowiedz się więcej.Dlaczego ich używamy?

Mamy prawo do przetwarzania danych naszych użytkowników z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest potrzeba ich przetwarzania celem wykonania umowy, którą użytkownik akceptuje w momencie zarejestrowania się na naszej stronie oraz podczas dokonywania zakupów lub korzystania z którejkolwiek z naszych usług lub funkcji, aczkolwiek istnieją również inne upoważniające nas do tego przyczyny, takie jak możliwość obsługi zapytań lub upoważnienie, udzielane nam przez użytkownika do wysyłania mu, między innymi, naszego Newslettera. Dowiedz się więcej.Komu udostępniamy dane użytkowników?

Będziemy udostępniać dane naszych użytkowników współpracującym z nami usługodawcami, którymi mogą być partnerzy zewnętrzni, z którymi mamy podpisane umowy, mogący posiadać siedzibę zarówno na terenie jak i poza terenem Unii Europejskiej. Dowiedz się więcej.Prawa użytkowników?

Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych. W niektórych przypadkach, posiadają również inne prawa, takie jak prawo do wyrażenia sprzeciwu do wykorzystywania swoich danych lub do ich przenoszenia, co wyjaśniamy szczegółowo poniżej. Dowiedz się więcej.

Zapraszamy do przeczytania całej, zawartej poniżej Polityki Prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników oraz aby dowiedzieć się, jakie przysługują im względem nich prawa.Gdzie znajdę więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na naszych stronach WWW:

- Polityka Prywatności - https://home-you.com/pl/polityka-prywatnosci

- Polityka Cookies - https://home-you.com/pl/polityka-cookies

- Informacje dla subskrybentów usługi newsletter https://home-you.com/pl/informacje-dla-subskrybentow-uslugi-newsletter

- Reklamacje https://home-you.com/pl/reklamacjeKontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z danymi osobowymi lub ich przetwarzaniem możecie skontaktować się z nami poprzez:

- formularz kontaktowy na stronie WWW: https://home-you.com/pl/contact,

- e-mailem pod adresem: iod@bbk.com.pl,

Inspektorem Danych Osobowych jest Monika Gierada-Sołtysek.