Produkty
Kolekcje
home&you

Klauzula Informacyjna dla Licencjodawców #AGREEHOMEANDYOU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale, nr KRS: 0000015349, dane kontaktowe: nr tel. (58) 762-20-20, adres e-mail: biuro@bbk.com.pl  (dalej: ,,BBK”).
 2. Z Inspektorem ochrony danych w BBK można się skontaktować pod  adresem e-mail: iod@bbk.com.pl lub nr tel. 576 071 241.  
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy udzielenia licencji, zgodnie z zaakceptowanym przez Panią/Pana Regulaminem warunków udzielenia licencji #agreehomeandyou.
 4.  W celach wskazanych w ust. 3 powyżej, BBK może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
 1. nazwę konta na Instagramie – w przypadku zawarcia umowy udzielenia licencji za pośrednictwem portalu Instagram, lub
 2. nazwę konta na Facebook’u - w przypadku zawarcia umowy udzielenia licencji za pośrednictwem portalu Facebook,
 3. Pani/Pana wizerunek objęty udostępnionym przez Panią/Pana zdjęciem lub filmem.
 1. Do odbiorców Pani/Pana danych osobowych zaliczają lub mogą zaliczać się pracownicy i współpracownicy BBK, dostawcy usług zapewniających wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych i komunikacyjnych, banki, podmioty świadczące usługi płatnicze, dostawcy usług rachunkowych, pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji, podmioty świadczące pomoc prawną, inni profesjonalni doradcy, sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji publicznej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji wskazanych w ust. 4 celów przetwarzania przez okres niezbędny do wykonywania umowy udzielenia licencji.
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a także - z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) - do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez BBK narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).
 5. Podanie i umożliwienie BBK przetwarzania Pani/Pana danych jest przede wszystkim wymogiem umownym - warunkiem zawarcia oraz należytego wykonania zawartej z Panią/Panem umowy udzielenia licencji.

Klauzula Informacyjna dla Osób Trzecich Licencjodawców #AGREEHOMEANDYOU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale, nr KRS: 0000015349, dane kontaktowe: nr tel. (58) 762-20-20, adres e-mail: biuro@bbk.com.pl  (dalej: ,,BBK”).
 2. Z Inspektorem ochrony danych w BBK można się skontaktować pod  adresem e-mail: iod@bbk.com.pl lub nr tel. 576 071 241.  
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy udzielenia licencji, zgodnie z zaakceptowanym przez Panią/Pana Regulaminem warunków udzielenia licencji #agreehomeandyou.
 4.  W celach wskazanych w ust. 3 powyżej, BBK może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
 1. nazwę konta na Instagramie – w przypadku zawarcia umowy udzielenia licencji za pośrednictwem portalu Instagram, lub
 2. nazwę konta na Facebook’u - w przypadku zawarcia umowy udzielenia licencji za pośrednictwem portalu Facebook,
 3. Pani/Pana wizerunek objęty udostępnionym przez Panią/Pana zdjęciem lub filmem.
 1. Do odbiorców Pani/Pana danych osobowych zaliczają lub mogą zaliczać się pracownicy i współpracownicy BBK, dostawcy usług zapewniających wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych i komunikacyjnych, banki, podmioty świadczące usługi płatnicze, dostawcy usług rachunkowych, pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji, podmioty świadczące pomoc prawną, inni profesjonalni doradcy, sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji publicznej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji wskazanych w ust. 4 celów przetwarzania przez okres niezbędny do wykonywania umowy udzielenia licencji.
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a także - z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) - do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez BBK narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).
 5. Podanie i umożliwienie BBK przetwarzania Pani/Pana danych jest przede wszystkim wymogiem umownym - warunkiem zawarcia oraz należytego wykonania zawartej z Panią/Panem umowy udzielenia licencji.
 6. Pani/Pana dane osobowe Administrator otrzymuje od …………………………………………………….