Produkty
Kolekcje
home&you

Klauzula informacyjna newsletter

INFORMACJE OGÓLNE:

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO). Prywatność oraz zgodne z prawem przetwarzanie powierzonych nam przez naszych klientów danych, jest naszym priorytetem, dlatego też spełniamy wymagania przewidziane w przepisach prawa i adresujemy do Ciebie, poniższą Klauzulę Informacyjną, w której informujemy o sposobie i celu w jakim dane osobowe są przetwarzane oraz o przysługujących prawa związanych z ochroną danych osobowych.

Nie trzeba kontaktować się z home&you, wystarczy zapoznać się z poniższą treścią!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa: BBK S.A.

Siedziba: ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale,

Dane rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS 0000015349

Kapitał zakładowy: 510 000 PLN (zapłacony w całości), NIP: 584-20-56-682, REGON: 191337990 (dalej BBK SA lub ADO)

ZAKRES STOSOWANIA

Zastosowanie: przetwarzanie danych osobowych użytkowników usługi Newsletter home&you.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencje poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: https://home-you.com/pl/contact.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, w celu:

2.1. marketingu produktów i usług BBK SA, co oznacza również przesyłanie informacji handlowych dotyczących marki Home& You na podany adres e-mail, w tym w postaci reklam, promocji, newsletterów i innych form marketingu na telekomunikacyjne urządzenia końcowe takie jak: smartfony, telefony, laptopy, komputery i inne, mające dostęp do sieci Internet, których osoba jest użytkownikiem, (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);

2.2. realizacji usługi Newslettera zawierającego informacje o aktualnych promocjach, wyprzedażach, kolekcjach i innych okazjach, aktualnych wydarzeniach, nowościach i konkursach, akcjach promocyjnych dostępnych tylko dla subskrybentów usługi Newslettera oraz o innych wydarzeniach związanych z działalnością BBK SA.

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, tradycyjny przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.

4. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na profilowaniu, tj. będzie odbywało się na zasadach targetowania marketingu usług i produktów kierowanych do użytkownika usługi Newslettera czego konsekwencją będzie spersonalizowana reklama usług i produktów wskazana w pkt 2.2

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w punktach 2.1 i 2.2 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez użytkownika. Czas przetwarzania danych osobowych wyznacza użytkownik jako podmiot danych osobowych zainteresowany w otrzymywaniu od ADO określonej usługi.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

6. Przetwarzane przez BBK SA dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi Usługi Newsletter przysługuje:

7. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail wskazany w pkt. 1.

9. prawo do otrzymania dostarczonych do BBK SA danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

10. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

11. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek realizacji poszczególnych usług wskazanych w pkt 2. przez Administratora. Konsekwencją wycofania zgody, będzie brak możliwości uzyskania informacji wskazanych w pkt 2. a tym samym brak możliwości realizacji usługi Newslettera.Wejście w życie: maj 2018r.

BBK SA