Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z obserwowaniem i Twoją aktywnością na naszym fanpage jest BBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kowalach k. Gdańska (80-180) – właściciel marki home&you.

Administratorem portalu w ramach którego prowadzony jest nasz fanpage jest Meta Platforms Ireland Limited (dalej: Administrator portalu).

 

Po co zbieramy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z prowadzeniem fanpage w celu informowania Cię o nowościach, promowania organizowanych przez nas wydarzeń i konkursów, a także przekazywania informacji o naszych produktach.

Dzięki możliwości przetwarzania Twoich danych możemy nawiązać z Tobą kontakt za pomocą narzędzi dostępnych na portalu tj. chat/ komentarze pod postami.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. F RODO czyli w uzasadnionym interesie Administratora polegającym na nawiązaniu kontaktu z sympatykami firmy, w tym udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania, promowaniu produktów home&you oraz organizacji konkursów i akcji promocyjnych.

 

Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy?

  1. Identyfikator Twojego profilu,
  2. Zdjęcie profilowe. Jeśli Twoje zdjęcie profilowe to zdjęcie przedstawiające Ciebie – poznamy Twój wygląd,
  3. Inne zdjęcia – pozyskane podczas nawiązania relacji w ramach fanpage Użytkownik-Administrator. Pamiętaj, że umieszczanie zdjęć pod naszymi postami lub oznaczanie swoich zdjęć naszym profilowym ID (tzw. tagowanie) jest dobrowolne. Udostępnione przez Ciebie zdjęcia nie będą przez nas dalej wykorzystywane (poza możliwością pojawienia się na naszym profilu). Wyjątkiem są zdjęcia zgłoszone przez Ciebie w ramach konkursu. W takim przypadku zasady przetwarzania danych osobowych oraz inne kwestie prawne są uregulowane każdorazowo w regulaminie konkursu,
  4. Treść Twoich komentarzy oraz treść naszych rozmów (jeśli miały miejsce).

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia naszego profilu (fanpage), jednak nie dłużej niż do czasu zgłoszenia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu realizowanego poprzez usunięcie naszego profilu z obserwowanych. Jeżeli przekazujesz nam dodatkowe dane za pośrednictwem komunikatora w związku z konkursem – wskazane dane usuniemy z chat’a po upłynięciu terminu zgłaszania reklamacji względem rozstrzygnięcia tego konkursu.

 

Komu będziemy Twoje dane przekazywać?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym. Natomiast dostęp do nich uzyskuje Meta Platforms Ireland Limited występując w roli dostawcy i administratora serwisu Facebook.

 

Z jakich praw możesz skorzystać?

Przysługuje Ci prawo dostępu do informacji (zakres przetwarzanych przez nas informacji), prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych. W każdej chwili możesz również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. Masz prawo również do uzyskania kopii swoich danych oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

 

Jak możesz skorzystać z przysługujących Ci praw?

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować mailowo pod adresem iod@bbk.com.pl lub listownie:

BBK Spółka Akcyjna

Ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale

Z dopiskiem „RODO” lub „Dane osobowe”

 

Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli podejrzewasz, że przetwarzając dane osobowe działamy niezgodnie z obowiązującym prawem.

 

Informacje dodatkowe

Zapewniamy, że nie będziemy podejmować decyzji w oparciu o automatyzację oraz profilowanie, które wywołałyby wobec Ciebie skutki prawne.

 

Dane przechowywane przez Administratora portalu tj. historia wpisów, historia aktywności na portalu oraz aplikacji do jego obsługi podlega retencji na zasadach określonych w regulaminie Portalu.