Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem www: http://pressroom.home-you.com/ (dalej: Serwis) jest BBK Spółka Akcyjna (dalej: BBK lub „My”), NIP 584-20-56-682, REGON 191337990.

BBK SA w zależności od grupy produktów, usług czy funkcjonalności, z których każdorazowo użytkownik będzie chciał skorzystać, będzie potrzebować różnych danych, które obejmują następujące informacje:

 • dane kontaktowe (adres email.);
 • dane dotyczące połączenia i dotyczące przeglądania stron internetowych;
 • dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika na podstawie analizy plików cookies.

 

      I.     CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJA O PODSTAWIE PRAWNEJ I CZASIE PRZETWARZANIA.

W zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszych usług, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w następujących celach:

 

                    1. WYSYŁKA ZAMÓWIONYCH INFORMACJI EMAIL - NEWSLETTER

 

W tym celu dane przetwarzane są po to abyśmy mogli wysyłać na adres email użytkownika newsletter BBK.

PODSTAWA PRAWNA

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wydana poprzez wpisanie swojego adresu email na listę odbiorców newslettera. Adres można dodać w dedykowanej dla tego celu sekcji na stronie głównej Serwisu.

CZAS PRZETWARZANIA

Dane przetwarzamy do momentu odwołania zgody przez użytkownika. Zgodę można odwołać klikając w link przesyłany w każdej wiadomości email, jak również w kontakcie z naszym biurem obsługi klienta, pod adresem: kontakt@bbk.com.pl

 

                   2. DANE ANALITYCZNO-STATYSTYCZNE

 

Będziemy przetwarzać dane użytkownika dotyczące przeglądania stron internetowych, w celach analitycznych i statystycznych. Pozwoli to nam  zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu a to jest podstawą w pracy nad jego ulepszeniem: poprawą czytelności i ułatwieniami w nawigacji. Ponadto, za zgodą użytkowników, będziemy przekazywali partnerom dane marketingowe zebrane przez pliki cookies. Szczegółowy opis rodzajów cookies, które instalujemy na urządzeniu użytkownika znajduje się poniżej – tj. w części: Polityka Cookies.

PODSTAWA PRAWNA

 • Prawnie uzasadniony interes administratora
 • Zgoda wydana przez użytkownika na instalacje plików cookies marketingowych.

CZAS PRZETWARZANIA

Dane użytkownika są przetwarzane przez czas zależny od ważności konkretnego pliku cookies, nie dłużej jednak niż do czasu ich usunięcia z urządzenia, z którego użytkownik korzysta.

 

       II.     UDOSTĘPNIANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

Aby osiągnąć cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, będziemy potrzebowali udostępnić dane osobowe użytkownika podmiotom oraz osobom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych przez nas usług, to znaczy:

 • dostawcom usług technologicznych,
 • dostawcom oprogramowania typu SaaS, z którego korzystamy prowadząc Serwis,
 • dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą
 • operatorom platform społecznościowych, o ile użytkownik skorzystał z linków prowadzących na bezpośrednio na nasze strony w tych serwisach,

Niektóre plików cookies są dostarczane przez naszych partnerów – podmioty zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych (USA).   Takie pliki cookies są instalowane wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika. Dostawcy tych plików są odrębnymi i niezależnymi od BBK administratorami danych. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Cookies – poniżej.

Ponadto z poziomu naszego Serwisu możesz przejść na strony mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Linkedin – w tych serwisach obowiązują niezależne od nas regulacje w zakresie przetwarzania danych osobowych. Za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w serwisach społecznościowych odpowiadają wyłącznie ich Operatorzy.

 

      III.     PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Jako Administrator informujemy, że użytkownik może wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów ze swojej strony, wysyłając do nas wiadomość e-mail pod adres (iod@bbk.com.pl) i wskazując po prostu przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chce skorzystać. Jeżeli uznamy to za potrzebne, do celów identyfikacji użytkownika możemy zażądać od niego przedstawienia dokumentu lub informacji potwierdzających tożsamość.

Niezależnie od celu czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on prawo do:

 • Zażądania od nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie jego osoby. Przypominamy, że jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu , ma również dostęp do tych informacji w zakładce dotyczącej jego danych osobowych.
 • Zażądania od nas sprostowania danych, które już posiadamy.
 • Zażądania od nas usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane.
 • Zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, co w niektórych przypadkach oznacza, że użytkownik może zażądać od nas czasowego zawieszenia przetwarzania danych lub przechowania ich dłużej niż to potrzebne do chwili, aż będą mu ponownie potrzebne.

Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody.

Jeżeli podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi powyżej, użytkownik posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik posiada prawo do otrzymania udostępnionych nam danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego.

Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Informujemy również użytkowników o ich prawie do składania reklamacji przed organami nadzorczymi w odniesieniu do ochrony danych osobowych, a konkretnie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

     IV.     ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, zgodnie z naszym uzasadnionym interesem.. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy o tym użytkowników wysyłając wiadomość e-mail. W każdym przypadku, zalecamy użytkownikom czytać regularnie niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, na wypadek gdyby wprowadzone w niej zostały niewielkie zmiany lub jakiekolwiek interaktywne ulepszenie, wykorzystując fakt, że stanowi ona stałe źródło informacji dostępne na naszej stronie internetowej.

 

 POLITYKA COOKIES

Administratorem plików cookies instalowanych na urządzeniu Użytkownika podczas wizyty w serwisie https://home-you.com/pl/ (dalej: Serwis) jest BBK Spółka Akcyjna. W zakresie plików cookies mediów społecznościowych –operatorzy tych mediów także przyjmują rolę administratorów danych.

         I.     CO SĄ PLIKI COOKIES I DO CZEGO SŁUŻĄ.

Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, na którym serwis został wyświetlony. Dzięki plikom cookies operatorzy serwisów WWW wiedzą m.in. że użytkownik jest zalogowany i pamiętają wybrane ustawienia językowe. Cookies marketingowe dostarczane przez podmioty zewnętrzne, zbierają informacje o aktywności Użytkownika w Internecie w celu personalizacji przekazu reklamowego lub/i wyświetlanych informacji.

Ponieważ niektóre pliki cookies ingerują w sferę prywatną użytkownika zbierając informacje o preferencjach, aktywności w Internecie, właściwościach urządzeń - ich instalacja odbywa się tylko za zgodą.

       II.     JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTUJEMY W SERWISIE

W naszym Serwisie korzystamy z następujących rodzajów plików cookies.

 • Niezbędne - konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pozwalają zapisać ustawienia cookies i pozwalają użytkownikowi pozostać zalogowanym przez całą sesję. Bez instalacji tych plików nasz serwis nie będzie działał poprawnie.
 • Wydajnościowe – Umożliwiają prowadzenie analizy ruchu: zliczanie wizyt, czasu ich trwania, ilości odwiedzanych podstron, źródeł wejścia na strony naszego serwisu, określenia miejsc najbardziej popularnych. Dzięki tym informacjom możemy ulepszać serwis WWW i zwiększać szybkość działania. Informacje zbierane przez ten rodzaj cookies są całkowicie anonimowe.
 • Funkcjonalne - pozwalają dopasować zawartość strony do preferencji użytkownika np. wybrać wersję językową lub kolejność prezentacji produktów.
 • Marketingowe - są instalowane przez BBK SA lub, za naszym pośrednictwem, przez strony trzecie: partnerów reklamowych tj. Google Inc. I Facebook Inc. Nasi partnerzy mają możliwość identyfikacji użytkownika za pomocą tzw. ID reklamowego. Cookies marketingowe zbierają informacje o Twojej aktywności nie tylko w naszym serwisie ale również serwisach dostarczanych przez naszych partnerów. Dane przetwarzane są w celu personalizacji przekazu i doboru wyświetlanych informacji do Twojego profilu reklamowego. Ponadto dzięki plikom cookies serwisów społecznościowych ułatwiony zostaje proces zalogowania się, polubienia naszej witryny w tych serwisach i wyświetlania Tobie reklam, w czasie gdy je odwiedzasz.
  Za przetwarzanie informacji z cookies mediów społecznościowych odpowiada zarówno BBK SA, jak również operatorzy tych serwisów.
         •  

         Szczegółowe informacje o tym jak przetwarzane są dane przez naszych partnerów znajdują się na stronach:

 

      III.     JAKIE PLIKI COOKIES MARKETINGOWE SĄ INSTALOWANE.

 

Nazwa

Dostawca/lokalizacja

Cel

Okres przechowywania

_ fbp

Facebook (UK)

Wykorzystywany przez Facebook do  dostarczania   produktów  reklamowych,   takich jak licytowanie wyświetleń reklam użytkownikowi w czasie rzeczywistym przez reklamodawców.

3 miesiące

_ptq.gif

hubspot.com

Wysyła do platformy marketingowej Hubspot dane o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego.

Czas aktywnej sesji

 

_gcl_au

Google.com

Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług

3 miesiące

_session_id

 

tracking.g2crowd.com

 

Przechowuje informacje o nawigacji użytkowników poprzez rejestrację stron docelowych. Dzięki temu witryna może prezentować odpowiednie produkty i / lub mierzyć skuteczność ich reklamy na innych stronach internetowych.

13 dni

ads/ga-audiences

Google.com (USA)

Wykorzystywany przez Google Adwords do angażowania użytkownika, w taki sposób który może doprowadzić do zmiany użytkownika w klienta (zakupy). Angażowanie odbywa się na podstawie analizy aktywności w Internecie.

Czas aktywnej sesji

_uetsid

home-you.com

 

Zbiera dane o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn internetowych, aby przedstawić trafniejsze reklamy a także ograniczyć liczbę wyświetleń w tej samej reklamy w witrynie.

1 dzień

_uetsid

 

pressroom.home-you.com

 

Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu przedstawienia odpowiedniej reklamy w oparciu o preferencje odwiedzającego.

Bezterminowo, nie dłużej jednak niż do terminu usunięcia z pamięci urządzenia.

_uetvid

home-you.com

 

Zbiera dane o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn internetowych, aby przedstawić trafniejsze reklamy.

16 dni

ANONCHK

 

c.clarity.ms

Rejestruje dane o użytkownikach z wielu wizyt i na wielu stronach internetowych. Informacje te służą do pomiaru skuteczności reklam na stronach internetowych.

1 dzień

i/adsct

Twitter.com

Plik cookie jest używany przez Twitter.com w celu określenia liczby odwiedzających uzyskujących dostęp do witryny za pośrednictwem treści reklamowych na Twitterze.

Czas aktywnej sesji

 

IDE

doubleclick.net

Rejestruje działania użytkownika po wyświetleniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy
i przedstawienia użytkownikowi ukierunkowanych reklam.

1 rok

MUID

Microsoft.com

Używany powszechnie przez firmę Microsoft jako unikalny identyfikator użytkownika. Plik cookie umożliwia śledzenie użytkownika poprzez synchronizację identyfikatora w wielu domenach Microsoft

1 rok

pagead/1p-user-list/#

 

Google.com

Śledzi czy użytkownik wykazał zainteresowanie określonymi produktami lub wydarzeniami w wielu witrynach i wykrywa, w jaki sposób użytkownik nawiguje między witrynami. Służy do pomiaru działań reklamowych i ułatwia uiszczanie opłat za skierowanie między stronami internetowymi.

Czas aktywnej sesji

 

SM

Microsoft.com

 

Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie użytkownika podczas ponownych wizyt w witrynach korzystających z tej samej sieci reklamowej.

Czas aktywnej sesji

 

SRM

Microsoft.com

 

Śledzi interakcję użytkownika z funkcją paska wyszukiwania w witrynie. Dane te mogą być wykorzystane do przedstawienia użytkownikowi odpowiednich produktów lub usług.

1 rok

fr

Facebook (UK)

Wykorzystywany przez Facebook do dostarczania produktów  reklamowych, takich jak licytowanie wyświetleń reklam użytkownikowi w czasie rzeczywistym przez reklamodawców.

3 miesiące

Tr (pixel)

Facbook.com (UK)

Wykorzystywany przez Facebook do  dostarczania   produktów  reklamowych,  takich jak licytowanie wyświetleń reklam użytkownikowi w czasie rzeczywistym przez reklamodawców.

Czas aktywnej sesji

 

     IV.     W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZMIENIĆ USTAWIENIA COOKIES W PRZELĄDARCE.

Możesz  w  każdej chwili zmienić lub usunąć pliki cookies dokonując odpowiednich modyfikacji w ustawieniach przeglądarki. Szczegóły znajdują się na stronach producentów oprogramowania.

Poniżej zamieszczamy linki do informacji dla najpopularniejszych przeglądarek:

 

       V.     Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z danymi osobowymi lub ich przetwarzaniem możecie skontaktować się z nami poprzez:

- formularz kontaktowy na stronie WWW: https://home-you.com/pl/contact,

- e-mailem pod adresem: iod@bbk.com.pl,

Inspektorem Danych Osobowych jest Monika Gierada-Sołtysek.