Klauzula informacyjna Karty Klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: ,,RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale , nr KRS: 0000015349, dane kontaktowe: nr tel. (+48) 58 76 11 555, adres e-mail kontakt@home-you.com (dalej: ,,BBK”). Z Inspektorem ochrony danych w BBK można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@bbk.com.pl lub nr tel. (+48) 576 071 241.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia, a następnie w celu wykonania umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Benefits by home&you”, polegającej na (i) zbieraniu Złotówek Bonusowych przyznawanych za zakupy dokonywane w sklepach home&you, które następnie można wykorzystać poprzez pomniejszenie wartości kolejnych zakupów, zgodnie z zaakceptowanym przez Pana/Panią Regulaminem Programu Lojalnościowego „Benefits by home&you” oraz (ii) przesyłaniu na podany przez Panią/Pana adres e-mail lub numer telefonu imiennych spersonalizowanych wiadomości, zgodnie z zaakceptowanym przez Pana/Panią Regulaminem Programu Lojalnościowego „Benefits by home&you”.
 3. W celu wykonania umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Benefits by home&you” BBK przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  1. imię i nazwisko,
  2. kod pocztowy miejsca zamieszkania,
  3. adres e-mail lub numer telefonu,
  4. datę urodzenia,
  5. zgromadzone przy pomocy narzędzi informatycznych informacje, służące ustaleniu Pani/Pana osobistych preferencji zakupowych.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych BBK.
 2. Dane, o których mowa ust. 3 pkt v. powyżej, BBK otrzymało od dostawców narzędzi informatycznych, służących do gromadzenia informacji o użytkownikach sieci Internet.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Benefits by home&you”.
 4. W przypadku niezawarcia umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Benefits by home&you”, w szczególności w przypadku niewyrażenia przez Panią/Pana oświadczenia o woli udziału w Programie Lojalnościowym, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla usunięcia danych podanych w formularzu zgłoszenia do Programu Lojalnościowego „Benefits by home&you”.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).
 7. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane do profilowania polegającego na wyznaczaniu Pani/Pana preferencji zakupowych, które następnie służą wygenerowaniu spersonalizowanej treści dostarczanych informacji. Zgromadzenie Pani/Pana danych osobowych oraz wyznaczanie na ich podstawie osobistych preferencji zakupowych (profilowanie) jest warunkiem zawarcia z BBK umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Benefits by home&you”.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wyznaczania Pani/Pana osobistych preferencji zakupowych w oparciu o zgromadzone dane osobowe (prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania) – w tym celu należy zrezygnować ze świadczenia przez BBK usługi uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Benefits by home&you” zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego „Benefits by home&you”.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony BBK, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania swoich osobistych preferencji ustalonych przez BBK i wygenerowanej w ten sposób treści dostarczanych informacji (Sprzeciw wobec wyniku profilowania)– co jest możliwe na każdym etapie świadczenia usługi– poprzez złożenie skargi zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego „Benefits by home&you”.

Powrót do strony rejestracji Karty Klienta.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na naszych stronach WWW:

- Polityka Prywatności - https://home-you.com/pl/polityka-prywatnosci

- Polityka Cookies - https://home-you.com/pl/polityka-cookies

- Reklamacje https://home-you.com/pl/reklamacje-rodo