Produkty
Kolekcje
home&you

 

BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, właściciel marki home&you, informuje, że zabawka: Baltazar magnes, kod EAN: 5901162857837, nie spełnia wymagań rozporządzania Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na odłączanie się w trakcie badań małych elementów- oczek renifera, co stwarza ryzyko zadławienia się przez dziecko i uduszenia oraz stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z postepowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.